18 3375 246      
  18 3375 246      
 
WSPÓŁPRACA
 
WSPÓŁPRACA
Jeżeli już teraz podjęliście Państwo decyzję o współpracy z naszym biurem rachunkowym, czas na podpisanie umowy. Standardowy formularz umowy chętnie prześlemy Państwu na adres mailowy, aby mogli się Państwo w spokoju z nim zapoznać. Chętnie odpowiemy na wszystkie ewentualne pytania.

Dla osób spoza Limanowej istnieje możliwość zawarcia z nami umowy za pośrednictwem poczty.

Współpraca z biurem rachunkowym nie musi oznaczać odcięcia Państwa od własnej dokumentacji. Zwykle proponujemy klientom, aby bieżące dokumenty przechowywali w naszym biurze, co zwolnione jest z jakichkolwiek opłat. Oczywiście istnieje również możliwość przechowywania dokumentacji u siebie, a do nas przesyłania jedynie dokumentów dotyczących miesiąca, jaki jest aktualnie rozliczany.

Zachęcamy klientów, aby dokumenty przesyłali nam pocztą, kurierem lub, w przypadku niewielkich ilości, faksem lub poczta elektroniczną. Istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta, o ile znajduje się ona na terenie Limanowej.
 
A oto krótki opis comiesięcznych czynności związanych z obsługą Państwa firmy przez nasze biuro:
  1. Na kilka dni przed zakończeniem miesiąca kontaktujemy się z klientem telefoniczne lub za pośrednictwem Internetu i ustalamy dane dotyczące listy płac.
  2. Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy listę płac, ewidencję czasu pracy, deklaracje PIT-4 i ZUS. Sporządzane są również przelewy dotyczące płatności ZUS i PIT-4.
  3. W ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca klient dostarcza we wcześniej umówiony sposób do biura dokumenty źródłowe.
  4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów informujemy o wyniku finansowym za dany miesiąc i ewentualnych płatnościach względem urzędu skarbowego. Sporządzamy deklaracje, które następnie przesyłamy na podstawie upoważnienia do urzędu skarbowego, lub dostarczamy klientowi osobiście, za pośrednictwem poczty lub maila.
  5. Po zakończeniu rozliczania miesiąca odsyłamy dokumenty do klienta lub przechowujemy w naszym archiwum.
  6. W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, biuro występuje w imieniu klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.
 
 
Siedziba
  ul. Kopernika 18 IIp., 34-600 Limanowa
    Budynek Banku PKO BP
  18 3375 246, 18 3373 226
  601 508 284, 661 020 502
 
Oddział Jodłownik
  Jodłownik 39, 34-620 Jodłownik
    Budynek GS-u I piętro
  18 3342 199
  798 741 292